Köpvillkor

Genom att du skickar iväg din beställning bekräftar du köpet och godkänner därmed också våra köpvillkor.
Slutligt avtal mellan dig och Runa Design har ingåtts först när Runa Design per e-post har bekräftat beställningen. 

Du är ansvarig för att den information du anger som ett led i köpet är korrekt, eftersom Runa Design inte godkänner eller kontrollerar den här informationen.  

Alla varor tillhör Runa Design AB tills dess att vi erhållit full betalning. I övrigt gäller konsumentköplagen.

Priser & betalning

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inkl. moms (25 %). Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  

Du betalar mot faktura. Runa Design sänder iväg varan eller påbörjar tillverkningen av varan så fort betalning har nått oss.

Leverans

Runa Design levererar med DHL eller personligen.
Samtliga leveranser från Runa Design är standardleveranser. Det innebär att de levereras till gatuplan. Önskar du få godset inburet eller kvälls leverans kan du beställa det som en tilläggstjänst. Godset levereras då inburet till angiven plats. Kontakta då oss för bokning och prisuppgift för denna tjänst.

Det är fraktfritt inom Sverige.

Varumottagning

Vid leverans av Runa Designs produkter ska det alltid finnas en myndig person på plats som har fullmakt från dig att kvittera mottagandet av varan. 

Finns det inte någon myndig person på leveransadressen på den avtalade leveranstiden, utgår en leveransavgift på 1000 kronor för ofullbordad leverans och ett nytt datum för leverans ska avtalas. Leveransavgiften utgår varje gång det inte finns en myndig person med fullmakt att bekräfta mottagandet vid avtalad leverans. 

När du mottar dina nya möbler eller någon av våra andra produkter är det viktigt att du kontrollerar om det är de korrekta varorna och om det finns synliga skador. 

Om allt är som det ska kommer fraktpersonalen att be dig om att kvittera mottagandet.

Om emballaget är skadat eller bär andra synliga tecken på defekter ska du på fraktsedeln bara kvittera mottagandet med förbehåll för eventuella skador på innehållet, alternativt inte ta emot varan och be chauffören att ta med den i retur.

Om en vara visar sig vara skadad eller defekt efter uppackning ombes du att snarast, dock senast inom 3 dagar från leverans, Kontakta oss som hjälper dig att lösa problemet. Detta fråntar dig inte dina rättigheter vad gäller reklamation enligt konsumentköplagen. 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 070-6380580 eller e-post betongbord@outlook.com.

Ångerrätt

Alla lagervaror som säljs av Runa Design har du rätt att lämna tillbaka.

Är det måttbeställningsvaror eller special designl som anpassas efter dina önskemål samtycker du till att Runa Designs
påbörjar tillverkningen av din beställning, och din ångerrätt faller därför bort.

Du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Detta gäller enbart lagervaror som säljs av Runa Design. Returrätt gäller inom 14 dagar efter mottagande. Vid retur krävs att varan är oanvänd. Paketet ska returneras väl paketerat så att det ej skadas under transport. Pengar sätts in på ditt konto så snart vi mottagit och kontrollerat varan. Vid retur står du som kund för fraktkostnaderna,  både tur och retur kostnaderna.  Vid nedsatt pris gäller ej ångerrätt.

Runa Design befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Runa Design skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder skäligen inte kunnat undvikas eller övervinnas, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Runa Design kontroll och som väsentligen inverkar på Runa Design rätta fullgörande av avtalet. Leverans ska dock fullgöras så snart sådant förhållande upphör, om inte du dessförinnan avbeställt varan.

Reklamation

Vi garanterar att de varor som skickas från oss är hela och felfria varor. 

Skulle någon skada skett under leveransen ber vi kunden kontakta oss så står postombud för reklamationskostnad och vi tillhandahåller ny, felfri vara.

Runa Design är inte ansvarig för försämring som uppkommit genom normal förslitning av stenskivorna, 
försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för.